Wetail Middle
Layer

Färdiga plugins låter handlare komma långt på vägen att automatisera och spara en massa tid. Dessa plugins passar perfekt i uppstarten för e-handlare, men när fler och fler plugins kopplas in och olika system ska prata med varandra krävs så småningom en integrationsplattform för att få kontroll på sina dataflöden.

Wetail Middle Layer är en modern integrationsplattform som kan hantera flera lager av flöden.

Integrationsplattform

En integrationsplattform som hanterar flera flöden mellan flera system samtidigt och tar många gånger vid där tredjepartssystems API:er brister. Wetail Middle Layer fungerar som en robot som t.ex håller koll på när en order skapas i din e-handel och skickar ordern vidare från ditt affärssystem till ditt TMS och uppdaterar ditt CRM med kundens senaste köp.

API längst fram

En modern e-handel baseras ofta på bra många fler system än en e-handelsplattform som "klarar allt". Den utgår från en best practice-princip där man som handlare plockar russinen från marknadens kaka av tillgängliga system. Rätt system till rätt sak helt enkelt. Ett mellanlager hjälper handlare att koppla sammans dessa system så det pratar snyggt med varandra och skapar effektiva dataflöden.

Molnbaserad

Integrationsplattformen ligger helt utanför handlarens webbserver och drar därför varken minne eller processorkraft från e-handelsplattformen. Vi läser av den data vi behöver och skickar vidare minimalt med data till din e-handel för att minska belastningen av serverkraft som ska gå till dina besökare.

Anpassningar

Med Wetail Middle Layer kan vi hjälpa er med trassliga integrationer och hålla koll på era eller era kunders integrationers dataflöden.

Kontakta oss nedan för mer information

Kontakta oss