Allmänna villkor för Wetail AB

Senast uppdaterad 2022-01-01

1 Definitioner

Producenten/Wetail - Den juridiska person (Wetail AB) som sluter avtal med Kunden.

Kunden - Den juridiska person som sluter avtal med Wetail AB.

Avtal - Dessa Allmänna villkor samt övriga överenskommelser som träffats mellan Producenten och Wetail gällande Tjänsten och eventuella Tilläggstjänster.

Slutkunden - Parten som köper produkter/tjänster i Kundens webshop.

WordPress - Webbsidans publiceringsverktyg.

WooCommerce - Webbshoppens grundmodul.

Installation - WordPress och/eller WooCommerce installerat på en server.

Plugin - Utökad funktionalitet till WordPress och WooCommerce.

Tilläggstjänster - Tjänster som automatiserar t.ex bokföring, posthantering etc och installeras som plugin till WordPress.

Wetails paketering - En premium-paketering av tjänster som förenklar och utökar WordPress och WooCommerce.

Wetail Page Builder - Förenklad grafisk administration och hantering av WordPress och WooCommerce.

2 Avtalsparter

Kunden ingår avtal med Wetail AB (”Producenten”), org.nr. 559124-3588. Avtalet avser en e-handelsplattform och/eller webbsidan (“Tjänsten”).

3 Godkännande

Godkännande av detta avtal sker genom att Kunden godkänner avtalet genom att bekräfta "Jag har läst och godkänner köpvillkoren" i kassan.

3.1 Startdatum

Avtalet börjar gälla från det datum Kunden slutför beställningen i Wetails kassa. (https://wetail.io/kassan/)

3.2 Bindningstid

Ingen bindningstid utöver påbörjad period tillkommer såtillvida inget annat är avtalat.

3.3 Demo-installation

En demo-installation har Kund tillgång till i minst trettio (30) dagar efter aktivering av demo. Abonnemang aktiveras först när kunden aktivt valt att starta tjänsten. Vi förbehåller rätten att inaktivera demo-installationen efter trettio (30) dagar om inget annat är avtalat.

4 Priser

Samtliga priser anges exklusive moms.

4.1 Betalningsvillkor

Våra tjänster betalas med kort vi Stripe och betalas i förskott. Kunden väljer debiteringsfrekvens själv vid köptillfället. Avtalet gäller tills kunden säger upp tjänsten på sin kontosida eller att kunden ej lyckas säkerställa betalning i förskott.

4.2 Arbete utanför avtal

Arbete utanför avtal debiteras löpande med 1200 SEK/h såvida inget annat är avtalat.

5 Tjänsten

Den tekniska plattformen bygger på WordPress som publiceringsplattform. I första hand används WordPress som administrationsverktyg. Publicering och design av undersidor sker med hjälp av Wetail Page Builder.

5.1 Publiceringsverktyg

Wetail Page Builder är ett modernt och intuitivt publiceringsverktyg som låter Kunden publicera text, bild och funktionella designelement för att förbättra Slutkundens upplevelse av Tjänsten.

5.2 E-handelsverktyg

Vid e-handelsinstallationer bygger lösningen på WooCommerce öppna källkod.

5.3 Design

I Tjänsten ingår ett väl anpassningsbart designtema, vilket Producenten åtar sig att ansvara för att underhålla och förbättra utefter marknadens behov. Temat är helt anpassat för Wetail Page Builder och lämnar väldigt få begränsningar för hur webbsidor och webbshoppar kan utformas designmässigt. Producenten åtar sig även ansvaret för support som rör designtemats förbättringar.

Ett alternativ till den medföljande designmallen är att köpa ut färdiga designmallar från tredjepartsutvecklare. Dessa designmallar har ofta färdiga element som utgör webbsidans och webshoppens utseende och till viss mån även funktionalitet. Vid val av tredjeparts designtema kan därför Producenten inte ansvara för kompatibilitet med t.ex WordPress, WooCommerce eller Wetail Page Builders uppdateringar. I de fall som buggar påträffas i designtema från tredje part löser Producenten dessa i samråd med Kunden. Detta arbete faktureras enligt löpande prissättning.

5.4 Google Analytics

Wetail har förkonfigurerat Kundens installation så att all trafik automatiskt visar vad Kundens besökare konverterar. Kunden sätter dock själv upp sitt Google Analytics-konto.

5.5 Nyhetsbrev

Wetail har förkonfigurerat Kundens installation så att all e-post som används på Kundens mailformulär synkar till bl.a Rule, Mailchimp eller annan motsvarande tjänst. Kunden sätter dock själv upp sitt konto.

5.6 Löpande uppdatering och underhåll

Wetail håller alltid kärnan i WordPress, WooCommerce samt Wetail Page Builder uppdaterad till senaste version för högsta möjliga säkerhet. Innan uppdatering görs testkörs versionen med övriga plugin som ingår i Wetails erbjudande.

5.7 Utbildning

Wetail erbjuder sina kunder en utbildning för att hantera systemet. Utbildningen görs hos Producenten och tar ca 2h. Utbildningstillfället kan komma att vara delat med andra Kunder. Erbjudandet gäller i tre (3) månader efter startdatum. Vidareutbildning för fördjupning i systemet kan beställas separat och faktureras per timme av Producenten.

6 Hosting och drift

Hosting sker i antingen delad miljö, VPS (Virtuell Privat Server) eller på dedikerade servrar beroende på tjänst. Vilken typ av hosting som ingår framgår av respektive tjänst. Producenten ansvarar för drift av Kundens server och uppdatering av installationen av applikationen webbsida och/eller webbshop. Drift av server innebär att webbsidan är tillgänglig för besökare och att det går att genomföra köp i kassan. Skulle servern sluta fungera ansvarar Wetail för att på snabbast vis driftsäkra servern igen. Beror driftstörningar på överbelastning av egen kod via t.ex plugin eller fler besökare än rekommenderat bör kunden snarast uppgradera till en större server.

6.1 Användning av tjänsten

Kunden ansvarar för webbsidans innehåll och användande. Producenten ansvarar ej för vad Kunden publicerar på sin webbplats mer än att innehållet lagras på ett säkert vis. Innehåll och användning måste dock överensstämma med de regler som gäller från vår hostingpartner.

I korthet handlar det om att Kunden eller Slutkunden inte får ladda upp upphovsrättsskyddat material på servern samt på annat sätt bryta eller uppvigla till att bryta mot lagen. Tjänsten får heller inte användas för spridande av spam eller användas på sätt som inte Tjänsten är konstruerad för.

6.2 Tredjeparts-plugin och integrationer

Plugin och integrationer som installeras eller sker från tredje part är styrkan med WordPress och WooCommerce. Då tredjepartsmarknaden består av ungefär 40 000 plugin finns det ingen möjlighet för Wetail att kvalitetssäkra dessa. Producenten tar således inget ansvar för om dessa installeras och på något vis orsakar skada på kundens webbplats.

Wetail rekommenderar gärna beprövade plugin till sina kunder för utökad funktionalitet. Enklare support under rimliga ramar hur de fungerar ges utan tillkommande debitering. Dock sker installationen av dessa plugin på egen risk. Skulle några kompatibilitetsproblem uppstå kan Wetail driva ärendet med tredjepartsutvecklare eller själva göra en felsökning mot löpande fakturering eller enligt avtal.

6.3 Uppgradering eller nedgradering

Det finns möjlighet att såväl uppgradera som nedgradera sina tjänster. Uppgradering eller nedgradering kan ske både vid uppstart och under löpande tjänst. Om Kunden kontinuerligt överskrider serverns prestanda kommer Wetail att rekommendera kunden en lämplig uppgradering. Skulle Kunden i detta fall vägra en uppgradering äger Wetail rätten att stänga av Kunden från tjänsten.

6.4 Server-paket

VPS 1 - Startup VPS 1 - Plus VPS 2 - Pro Custom
Besökare/mån Data transfer 1 TB Data transfer 2 TB Data transfer 3 TB Enligt offert
Mjukvara Apache, Memcached, MySQL, Nginx, PHP FPM, Varnish Apache, Memcached, MySQL, Nginx, PHP FPM, Varnish Apache, Memcached, MySQL, Nginx, PHP FPM, Varnish Apache, Memcached, MySQL, Nginx, PHP FPM, Varnish
Lagring 25 GB SSD 40 GB SSD 60 GB SSD Enligt offert
RAM 1 GB 2 GB 4 GB max 96 GB
Processor 1 Core 1 Core 2 Core max 24 Core
PHP PHP 7.2 PHP 7.2 PHP 7.2 PHP 7.2
Databas Maria DB 10 Maria DB 10 Maria DB 10 Maria DB 10

Rekommendation

VPS 1: Upp till 10 000 besökare per månad/ max 500 produkter
VPS 2: Upp till 25 000 besökare per månad/ max 2000 produkter
VPS 3: Upp till 50 000 besökare per månad

Har installationen flera språk, valutor, prenumerationsbetalning eller andra plugin installerade som kräver mer prestanda kan en större server krävas för att siten ska kännas snabb för besökarna.

6.5 Tekniska specifikationer

Varje installation kan i sitt grundutförande utnyttja uppemot 10 GB (Gigabyte) lagringsutrymme. Kräver en installation mer utrymme beställs detta separat. Varje installation är optimerad för att ta emot upp till 10 000 besökare/månad förutsatt att besöken är jämnt fördelade (ej optimerad för så kallade “spikar”). Skulle behov utöver detta uppstå kan andra lösningar tas fram i takt med att behoven växer fram, se avsnitt Uppgradering eller nedgradering

Samtliga installationer använder sig av ett Content Delivery Network (CDN) för snabbare visning av statiskt material såsom bilder etc. Även tillgång till GeoIP samt dedikerad IP-adress ingår i samtliga installationer.

6.6 SSL/https

Let's encrypt SSL-certifikat ingår i tjänsten. Övriga Certifikat beställs separat och installeras utav Wetail mot offert.

7 Producentens åtagande

7.1 Installation av Tjänsten

Producenten sätter upp en driftklar WordPress-installation till Kunden som är startklar och levererad från första beställningsdagen. Om en webshop har beställts ingår även en driftklar installation av WooCommerce.

7.2 Säkerhet

Wetail jobbar aktivt med säkerhetsfrågor, vilket bland annat innebär att så fort som möjligt uppdatera WordPress kärna och WooCommerce efter kontrollerade tester. Även de plugin som ingår i Wetails kärna uppdateras automatiskt.

Utöver det görs förebyggande arbete mot intrång och belastningsattacker, samt en regelbunden kontroll av kod som laddas upp på servrarna. Wetail gör rutinmässiga virus- och kodkontroller på Kundernas installationer.

Vissa plugin avråds starkt att köras i Wetails miljöer, då dessa plugin kan innehålla säkerhetshål eller skadlig kod. En del plugin kan dessutom vara så dåligt skrivna att de kan sänka kapaciteten på servrarna så pass mycket att de heller inte tillåts.

7.3 Drift

Wetail driftar endast WordPress-installationer och har dedikerade lösningar för att drifta och underhålla Kundens webbsida. Mjukvaran på servrarna uppdateras kontinuerligt för att kunna erbjuda högsta möjliga driftsäkerhet och skydd mot yttre påverkan.

7.4 Backup

Servrarna har en back up på minst 30 dagar tillbaka såvida inget annat är avtalat.

Varje dag sker en backup på installationen. Backups sker dagligen och en fullständig återställning kan göras uppemot en vecka bakåt i tiden. Vill Kunden ha hjälp med detta tas en administrativ avgift på 500 SEK ut per återställning.

8 Support

Wetail lämnar support via sitt ärendehanteringssystem via https://wetail.io/support, [email protected] eller telefon. Normalt får man svar inom en (1) arbetsdag, men längre ärenden kan behöva ytterligare tid.

Ärenden som kräver att producenten utför arbete som överstiger 5 min klockas med en automatisk timer och faktureras löpande. Vill man ha utökad support till reducerat pris tecknas ett serviceavtal mellan Producent och Kund, vilket ligger utanför detta avtal.

9 Immaterialrätt

Kunden äger rätt till installationens källkod, förutom Wetails paketerade tjänster. Grafisk profil och/eller design som levererats av Kunden ägs alltid av Kunden. Har Producenten tagit fram en grafisk profil och/eller design äger Producenten rätten till denna innan den till fullo betalats av Kunden.

10 Avslut av tjänst

Tjänsten har ingen bindningstid utöver påbörjad period och kan när som helst sägas upp av kund eller av Wetail. Förskottsbetalning, enligt 4.1 betalningsvillkor, sker månads-, kvartals- eller årsvis och återbetalas ej. Det åligger Kunden att själv hämta hem det material som är viktigt för Kunden. Detta sker för filsystemet genom FTP och för databasen genom phpMyadmin. Vill Kunden få assistans att exportera sin databas och sina filer kan Producenten exportera allt material till en zip-fil som sedan överlämnas till kunden för en engångsavgift på 1000 SEK.

Wetails paketerade tjänst innehåller en del licensierade tjänster. Dessa följer ej med vid avslut av tjänst. För att webbsidan ska fortsätta fungera på samma vis krävs det att Kunden själv betalar för dessa licenser hos tredje part, och det är upp till Kunden att fullfölja detta.

Wetails egna lösningar följer ej heller med vid avslut av tjänst. Dessa funktioner är upp till Kunden själv att ersätta med externa plugin från tredjepartsmarknad.

Finns behov av att fortsatt nyttja Tilläggstjänster kan man lösa ett driftavtal för respektive tjänst.

11 Ansvarsbegränsning

Utöver vad som anges ovan är Wetails ansvar dessutom begränsat enligt följande:

11.1 Indirekta förluster

Wetail ansvarar inte för utebliven vinst eller andra indirekta förluster såsom produktionsbortfall, dataförlust eller liknande ifall Tjänsten eller därtill kopplade Tilläggstjänster helt eller delvis slutar fungera.

11.2 Intrång på server

Wetails ansvar sträcker sig till att motarbeta intrång på våra servrar och förhindra onödiga datorresurser. Vid eventuellt intrång ansvarar Wetail ej för eventuella förluster.

11.3 Dataförlust

Wetail har dagliga backuper på Kundens data och installationer. Wetail kan dock inte garantera att återställningen av denna data alltid fungerar korrekt. Publicerad eller skapad data mellan backup och driftstörning kan Wetail ej heller återställa.

11.4 Skadeståndsansvar

Det maximala skadeståndsansvar som Wetail kan utkrävas, såtillvida skada inte uppstått på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet, uppgår till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften för aktuell avtalsperiod för Tjänsten eller eventuella därtill kopplade Tilläggstjänster.

11.5 Uppladdat material

Wetail gör ingen kontroll, varken rutinmässigt eller i form av stickprov, på Kundens uppladdade material. Wetail tar på så vis ej ansvar för något material som Kunden själv laddat upp på servern.

11.6 Användning av tjänsten

Wetail kan ej hållas ansvariga för att plugin som inte ingår i Wetails underhåll eller för att annan extern kod på något vis förhindrar att tjänsten inte fungerar på ett förväntat vis. Eventuella åtgärder debiteras löpande.

11.7 Driftstörningar

Vid eventuell oplanerad driftstörning eller annan orsak som gör att Tjänsten eller eventuella Tilläggstjänster inte fungerar längre än ett (1) dygn begränsas Wetails ansvar till kostnaden för det Wetail debiterar Kunden för denna period tills det att Tjänsten är driftklar igen. Beror driftstörningar på planerat underhållsarbete eller uppgraderingar av Tjänsten eller eventuella Tilläggstjänster uppstår inget kostnadsansvar för Wetail.

11.8 Svensk lag

Wetail tar inget ansvar ifall kunden nyttjar tjänsten på ett vis som kan anses bryta mot svensk lag eller ej följer rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden eller dylik instans.