Webbutveckling

Wetail arbetar för att göra din site snabb, säker och stabil i alla steg. Från anpassning och unika plugins till avancerade API-integrationer.

rocket_logo
cake_logo
livsenergi_logo
buddy_logo
nordic_logo
toteme_logo

Kod för e-handel, på rätt sätt

Vi tror på best practice när det kommer till implementation och kod, vilket betyder att vi har fokus på att bygga på ett sätt som säkerställer stabilitet och goda tillväxtmöjligheter för våra kunder. Wetail vill att din framtida e-handel tillhandahåller god funktion samt har en bra formgivning, UI och UX som tål tillväxt! Tack vare fokus på best practice kommer din sajt ha en god grund för framtida uppdateringar, justeringar och vidareutveckling.

Lägga ditt uppdrag hos Wetail?

Vårt team av konsulter hjälper dig att sätta den bästa planen framåt för din e-handel, utifrån era förutsättningar. Ta del av vår expertis för att identifiera dina problemformuleringar och göra de bästa valen för din site. Vår process tar tillvara på dina behov och de kravställningar du har på din e-handel. Vi är skickliga på att lyssna på tankar och idéer så att vi kan erbjuda dig en kreativ lösning som möter, eller överträffar, dina behov.

Upptäcktsfasen och dina behov

Enligt vår erfarenhet från e-handelsindustrin är en av de största framgångsfaktorerna i utvecklingen av en onlinebutik en god samsyn och förståelse för målbilden mellan våra team och dig som kund. Wetails samarbetsprocess och förstudie har som mål att vi ska kunna arbeta som ett team med fokus på de bästa metoderna för en lyckad leverans. Parallellt med detta undviker vi kommunikationsmissar och har samsyn på ärenden som kan påverka kostnader och tidplan.

Identifiera behov

Det är ytterst viktigt att vi förstår dina behov och krav för ditt projekt. Vi samlar in denna information genom samtal med dina kravställare för att identifiera dina mål. Denna process sker under ett flertal möten mellan dina och våra team där vi tillsammans definierar och samlar in den affärskritiska information som krävs för att vi ska kunna gå vidare till att definiera möjliga lösningar.

Definera lösning

När vi, gemensamt, identifierat mål och kravbilder för ditt e-handelsprojekt kan Wetail genomföra sin tekniska review och bidra med både struktur- och funktionsanalys. I detta skede har vi förståelse för dina behov och kan gå vidare till att besvara hur vi bygger en e-handel med de bästa lösningarna, verktygen och tekniken baserat på din budget och tekniska erfarenhet.

Rekommendation

I detta steg av vår process har Wetail besvarat "Vad och Hur" gällande dina målbilder för kommande projekt, men ett flertal punkter kvarstår - inklusive budget och tid. De specifika leverablerna varierar mellan olika projekt men vi kommer överens om samtliga villkor innan projektet har sitt officiella startdatum. I detta underlag ingår normalt övergripande funktionskrav, en projektplan och ett kostnadsförslag för en komplett leverans.

Leverans

Projektplan

Efter en väl genomförd förstudie och accept av villkor kommer Wetail att sammanställa och leverera en projektplan. Detta dokument innehåller alla krav, målbilder samt funktion och teknisk specifikation över behoven för att kunna leverera ditt projekt från start till mål. Detta underlag är en sammanställning av alla stora leverabler i projektet inklusive projektets vision och scope, specifik funktion för besökare och användare samt enklare User Stories. Definitioner kring Quality Assurance och acceptanstester förtydligas för de funktioner och anpassning som är unika för projektet.

Roadmap för lyckad leverans

Vi sätter upp ditt projekt i vår interna dokumentation och verktyg för att ge vårt team en tydlig roadmap för hela leveransen. Denna roadmap innehåller varje förväntning du som kund har på projektet och ger våra utvecklare en planering att följa och samarbeta kring. Detta underlag kan sammanfattas som en dokumentation över vad vi behöver bygga samtidigt som det ger dig insikt i vad du kan förvänta dig som slutleverans av en e-handel från Wetail.

Kontakta oss