Strategisk rådgivning

För att nå tillväxt finns det många recept för ett lyckat resultat. Du kommer att ställas inför många ibland svåra val. Ska du börja med att optimera konverteringsgraden på dina befintliga besökare, eller uppnår du en bättre effekt om du ökar trafiken istället? Är det värt att investera i en expansion av marknaden, eller är det bättre att fokusera på befintlig marknad men jobba på att öka ordrarna och befintliga kunders ordervärde?

Vi kan hjälpa dig prioritera bland dina aktiviteter och utveckling.

Förstudie

En förstudie identifierar var din e-handelsaffär brister för att nå sin fulla potential. Ibland kan små förändringar göra en stor skillnad i hur dina besökare uppfattar dina produkter eller villkor. Det kan handla om brister i din butiks grafiska framtoning eller helt enkelt en för låg marknadsaktivitet.

Aktivitetsplan

Högsta möjliga ROI till lägsta risk är självklart alltid det som bör prioriteras först i en aktivitetsplan. Genom att ta fram en grundläggande plan på aktiviteter blir det enklare att jämföra vad som uppfattas som lågt hängande frukt för din verksamhet.

Implementation

Oavsett om det rör sig om marknadsföring i nya kanaler, implementation av integrationer till tredjepartstjänster eller automatiseringar för ökad kundservice så krävs det ofta någon form av utveckling. Vi har många färdiga kopplingar till de system som krävs för att nå ett optimalt resultat, men har även resurser för utveckling av dessa.

Uppföljning & optimering

Att följa upp och utifrån det optimera sina aktiviteter ger ett långsiktigt bättre resultat samt en möjlighet att se över utfall för sina investeringar. Vi följer upp de aktiviteter som implementerats och tittar i möjligaste mån på utfall och kommer med förslag på hur man kan optimera eller automatisera ytterligare steg.

Kontakta oss