Webbdesign

Webbdesign är ett uppdrag som i stora drag innefattar två delar; funktion och form. Låt oss börja med att reda ut begreppen här nedan.

UX-design

En väldesignad webbshop är en process i olika delar med uppdragsgivarens behov som grund. Utifrån en analys av uppdragets karaktär identifieras en optimal köpprocess för kundens besökare. Denna innefattar hur element placeras ut, hur webbplatsen interagerar med besökaren samt språkval. Denna process är en del i arbetets funktionsdesign, eller UX-design som är korrekt bransch-terminologi.

UI-design

UI-design är steget där företagets grafiska profil implementeras på funktionsdesignen. Detta kan sammanfattas med att implementera webbshoppens färg och form. En god förutsättning är att beställaren redan har grafisk profil eller grafisk bibel, det blir en enklare grund för att implementera en god webbdesign på.

Målbild & undersökning

En undersökningsprocess för att kartlägga ditt företags förutsättningar. Att fastställa en tydlig målbild är en förutsättning för att lyckas identifiera behoven för att planera och producera en välfungerande webbdesign.

Vi tittar på företagets historiska försäljning, ditt innehåll och värden de värden som ni erbjuder era kunder. Vi ser över försäljningsutbud och strävar efter att sammanställa en tydlig bild av bolaget.

Vi möter ofta företag idag som kommer från fysisk butiksförsäljning och har halkat efter något med den kundservice som deras konkurrenter erbjuder. Försäljning via e-handel handlar inte om i första steget att konkurrerar med de största drakarna på marknaden. Det handlar om att möte sina befintliga kunder på lokal- och närort med likvärdig eller bättre kundservice än va de största aktörerna erbjuder deras kunder idag. Det handlar om att möta sina kunders förväntningar.

Innehåll & UX

Vi kartlägger innehåll, er marknadsföring och aktiviter förväntas kunna användas. Analysen ska resultera i hur besökare ska kunna navigera på ett smidigt vis via banners, navigation, filtering och t.ex sök.

Analysarbetet resulterar i en så kallad UX-model av den nya e-handeln, identifierar en best practice för era besökare att kunna genomföra sina köp.

UI & Designförslag

Baserat på tidigare arbete kan vi producera en designskiss med företagets identitet. En tydlighet hur de olika vyerna kommer ser ut, hur knappar ser ut och beter sig vid interaktion.

Målet med denna fas är göra en gemensam sign off på hur e-handeln kommer att se ut för besökare. I nästa fas produceras designen till kod av våra utvecklare. Från designskiss till kod på webbplatsen.

Implementation

Vid implementation börjar vårt utvecklingsarbete med den digitala produkten. Våra frontend-utvecklare sätter upp en struktur för er produktion och börjar koda in alla elementen.

Kontakta oss